ที่ประชุมสตรีฯมอบหนังสือเชิดชูพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

ดร.วันดี กุญชรยาอาจจะ ประธานที่ประชุมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมกับ ดร.เรือนแก้ว กุยยกาความรื่นเริง แบรนด์ท ที่ปรึกษาที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯ นางจิตรี จิวะสันติภาพการ ประธานคณะกรรมการบริหารที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯ รวมทั้ง นางสาวต้นเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานคณะกรรมการสมาชิกสมทบที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯ ได้ด้วยกันมอบหนังสือ " 85 ปีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ" ให้กับบรรณารักษ์ประจำห้องหนังสือ เพื่อนำหนังสือไปเผยแพร่ในห้องประชุม บ้านมนังคศิลา ถนนหนทางหลานหลวง

 

 

ดร.วันดี พูดว่า ที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯได้ทำหนังสือ " 85 ปีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ"ขึ้นมา เพื่อสรรเสริญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในจังหวะวันฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 12 เดือนสิงหาคม 2560 เพื่อเผยแพร่และก็จารึกพระเกียรติคุณ การมอบหนังสือให้กับหอสมุดต่างๆทั่วทั้งประเทศ จะมีผลให้สามัญชนได้รับทราบพระราชปณิธานอันมั่นคง พระวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งพระความสามารถสามารถอันประเสริฐในด้านต่างๆโดยยิ่งไปกว่านั้นที่มีต่อสภาสตรีแห่งชาติ

ดังนี้ หนังสือดังที่กล่าวถึงแล้วที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯ จะนำไปแจกให้กับหน่วยงานสมาชิก โรงเรียน โดยยิ่งไปกว่านั้นห้องหนังสือตามสถานที่เรียนต่างๆและก็หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเอกชน หนังสือเล่มนี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ชักชวนพระฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ พระราชกระแสรับสั่งที่พระราชทานไว้แก่ที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯ ในช่องทางต่างๆและก็ยังมีพร้อมภาพดอกไม้ในพระนามาภิไธย ดอกไม้ชื่อพระราชทาน แล้วก็บทสัมภาษณ์ท่านผู้หญิงชักชวนจิตต์ หนขะระ ราชผู้ช่วย ในท่านสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

 

ดร.วันดี พูดว่า บรรณารักษ์ที่มารับหนังสือคราวนี้ เป็นเพียงแต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ภายหลังจากนี้จะทะยอยส่งหนังสือไปยังห้องหนังสือต่างๆที่แสดงความจำนงค์ไว้ ที่ประชุมสตรีแห่งชาติฯหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับทุกหน่วยงาน จะเป็นหนังสืออ้างอิงที่สำคัญ รวมทั้งมีคุณค่า

Leave a comment

Your email address will not be published.